Obsługa zmiękczacza do wody!

Dziękujemy, że korzystasz ze zmiękczacza do wody zainstalowanego przez myWater. Dzięki prostym czynnościom wykonywanym raz na miesiąc lub kwartał, pozostanie on sprawny przez długi czas, a ty będziesz się cieszył wodą bez kamienia 🙂

Czynności obsługowe

Zmiękczacz pracuje całkowicie automatycznie a podstawowymi czynnościami obsługowymi, jakie należą do Twoich obowiązków są:

– sprawdzanie poziomu soli w zbiorniku solanki – 1 raz na miesiąc,

– okresowy zasyp soli, jeżeli jej poziom wymaga uzupełnienia,

– sprawdzanie twardości wody po zmiękczaczu – 1 raz na kwartał,

– sprawdzanie ciśnienia wody w instalacji (obserwacja zainstalowanych manometrów) 1 raz na kwartał,

– sprawdzanie czystości wkładu filtra wstępnego, jego okresowa wymiana lub/i sprawdzanie ciśnienia przed i za filtrem (w zależności od typu filtra) – 1 raz kwartał.

– sprawdzanie wskazania zegara, pokazującego aktualną godzinę oraz ewentualne jego korygowanie (patrz ustawianie aktualnej godziny).

Uwaga!

Ze względu na specjalne wymogi, stawiane jakości środka regeneracyjnego, należy używać soli regeneracyjnej akceptowanej przez producenta zmiękczacza (sól tabletkowana spełniająca wymogi normy PN 973). Uzupełnianie soli w zbiorniku solanki. Należy systematycznie sprawdzać (najlepiej raz na miesiąc), czy należy sól dosypać. Należy to uczynić zawsze, gdy poziom soli spadnie do dolnoego poziomu oznaczonego na obudowie zmiękczacza. Uzupełnianie soli jest podstawową czynnością obsługową. Jeżeli soli w zbiorniku zabraknie, złoże nie zregeneruje się i w konsekwencji urządzenie nie będzie uzdatniać wody. W miarę możliwości należy zasypywać sól regeneracyjną całymi opakowaniami (25 kg). Powinno się tak dokonywać zasypu soli, aby do zbiornika nie dostały się żadne zanieczyszczenia. Jeśli zbiornik zanieczyścił się, należy go przepłukać czystą wodą. Należy również zwracać uwagę na to, aby tabletki soli nie dostały się do studzienki zaworu solankowego. W tym celu zasypu dokonywać należy wyłącznie przy zakrytej (specjalną pokrywą) studzience zaworu solankowego.

Sól tabletkowana (25KG)

https://filtrydowody365.pl/tabletki-solne-do-zmiekczacza-wody

Złogi solne

Zjawisko to występuje, gdy zmiękczacz zainstalowany jest w pomieszczeniu o podwyższonym poziomie wilgotności. Powodem jego wystąpienia może być także używanie soli o niewłaściwych parametrach. Złóg solny tworzy się nad powierzchnią wody i powoduje, że woda nie mając kontaktu z solą nie rozpuszcza jej i w konsekwencji nie powstaje solanka. Przed wsypaniem nowego worka soli, rozbij pozostałości starego zasypu solnego kijem od szczotki. Jeżeli złóg solny utworzył się wskutek używania niewłaściwej jakości soli, należy sól usunąć ze zbiornika, zbiornik dokładnie wypłukać i zasypać solą właściwej jakości.

Sprawdzanie twardości wody po zmiękczaczu

W początkowym okresie eksploatacji zmiękczacza (w pierwszym miesiącu) wskazane jest częste (1 raz na 7-9 dni) sprawdzanie twardości wody zmiękczonej. Jej poziom uzależniony jest od nastawy na zaworze mieszającym. Dla gospodarstw domowych wynosić powinien pomiędzy 3 a 6 stopni niemieckich. W dalszym okresie eksploatacji, parametr twardości należy kontrolować 1 raz na kwartał. Instrukcję sposobu pomiaru twardości wody zawierają odpowiednie testy (dostępne u dostawcy lub producenta testów).

https://filtrydowody365.pl/pl/p/Tester-twardosci-wody/72

Sprawdzanie ciśnienia wody w instalacji

W trakcie eksploatacji należy zwracać uwagę na wartość ciśnienia wody zasilającej. W przypadku obniżenia się ciśnienia wody zasilającej poniżej 1,4 bara, należy ocenić przyczynę tego stanu i ją usunąć. W przypadku zwiększenia się ciśnienia powyżej 8,0 barów należy w układzie zasilania wodnego zainstalować odpowiedni reduktor ciśnienia. W trakcie eksploatacji należy unikać uderzeń hydraulicznych ciśnienia.

Eksploatowanie filtra mechanicznego

W celu zabezpieczenia poprawnej pracy zmiękczacza, niezbędne jest zainstalowanie filtra mechanicznego na rurociągu wody surowej. Filtr ten będzie zabezpieczał głowicę sterującą oraz złoże przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Obserwacja stanu zabrudzenia wkładu filtracyjnego (medium oczyszczające wodę) odbywa się w sposób wizualny. Dodatkowym elementem pozwalającym kontrolować stan filtra, jest monitorowanie ciśnienia wody przed i za filtrem. W przypadku filtra z wymiennym wkładem, jeżeli wkład jest całkowicie zużyty (zabrudzony), należy kielich z wkładem odkręcić, wkład wymienić na nowy, a kielich wraz z nowym wkładem powtórnie dokręcić. Należy pamiętać, aby przed tą operacją, odciąć dopływ wody przed filtrem.

Uwaga!

Wkładu filtracyjnego nie należy płukać, czyścić ani w żaden inny sposób regenerować. W przypadku filtra z płukaniem wstecznym, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi dołączaną do filtra. Eksploatowanie filtra z wkładem ponadnormatywnie zużytym, grozi pogorszeniem jakości wody oraz może być przyczyną uszkodzenia zmiękczacza.

Wkład wstępny filtra mechanicznego, 10″, polipropylenowy, 20 mikron

https://filtrydowody365.pl/filtr-sznurkowy-do-wody

Sprawdzanie wskazania zegara pokazującego aktualną godzinę

Sprawdzanie aktualnej godziny wyświetlanej na ekranie zmiękczacza powinno odbywać się przynajmniej raz na miesiąc (np.: przy okazji kontroli poziomu soli lub jej uzupełnienia)

tygodnie. Czynność ta ma na celu zabezpieczenie przed przesunięciami w godzinach rozpoczęcia regeneracji.

Instalacja CO / Pompa Ciepła

Zapoznaj się z instrukcją obsługi swoich urządzeń Co / Pompa ciepła. Jeżeli producent dopuszcza uzupełnianie wody w układzie wodą po zmiękczaczu, nie musisz nic robić. Jeżeli nie, podczas napełniania instalacji, przestaw głowicę zmiękczacza w tryb BY PASS.

Co zrobić, jeśli minął okres gwarancyjny Państwa zmiękczacza wody?


Jest to idealny moment na przeprowadzenie przeglądu technicznego. Chcielibyśmy Państwa zachęcić do skorzystania z naszych usług serwisowych, które zapewnią dalszą wydajność i bezpieczeństwo działania Waszego zmiękczacza.

Regularne przeglądy po okresie gwarancji są kluczowe dla utrzymania optymalnego stanu technicznego Waszego urządzenia. Pozwalają one wykryć ewentualne problemy lub wady, które mogą pojawić się w trakcie eksploatacji. Nasz zespół serwisowy skrupulatnie przeprowadzi przegląd, dokonując niezbędnych regulacji oraz czyszczeń, aby zapewnić, że Wasz zmiękczacz działa z maksymalną wydajnością i niezawodnością.

Korzyści przeglądu po okresie gwarancji obejmują:

  1. Bezpieczeństwo: Regularne sprawdzanie stanu technicznego minimalizuje ryzyko awarii.
  2. Oszczędność czasu i pieniędzy: Wczesne wykrywanie problemów pozwala uniknąć drogich napraw.
  3. Optymalna wydajność: Dzięki przeglądowi Wasz zmiękczacz będzie działał z maksymalną efektywnością, co przekłada się na oszczędność wody i energii.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu umówienia terminu przeglądu. Nasz zespół serwisowy jest gotowy, by zapewnić Państwu najlepszą obsługę i wsparcie techniczne.

W razie dodatkowych pytań, lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

zmiękczacz do wody